Please wait ...
موزه ارتش

موزه ارتش کرمان در سال 1388 در ساختمان باشگاه قدیم ارتش که قدمتی بیش از 100 سال دارد، افتتاح شد. در...

مشاهده جزئیات
موزه باستان شناسی

موزه باستان شناسی که در باغ هرندی قرار دارد، از دو بخش دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی تشكیل شده و...

مشاهده جزئیات
موزه دفاع مقدس

باغ موزه دفاع مقدس کرمان در کنار میدان شهدا قرار گرفته است و دارای تالارهای مختلفی است که در آنها  ا...

مشاهده جزئیات
موزه دیرین شناسی

موزه دیرین شناسی شهر کرمان اولین موزه دیرین شناسی کشور است که در سال ۱۳۸۲ افتتاح شد. در این موزه فسی...

مشاهده جزئیات
موزه سازهای سنتی

موزه سازهای سنتی کرمان در کنار باغ ملی کرمان قرار دارد و در سال 1356 افتتاح شد. این موزه 1500 اثر از...

مشاهده جزئیات
موزه ساعت

موزه ساعت کرمان انواع ساعت‌ها از جمله ساعت های ساخت قدیم و ساعت های دست ساز، ساعت‌های چوب ساز، ساعت‌...

مشاهده جزئیات
موزه سکه

این موزه در مجموعه گنجعلیخان قرار دارد و در سال ۱۳۷۰ افتتاح شد. در این موزه وسایل ضرب سکه و سکه هایی...

مشاهده جزئیات
موزه سنگ

موزه سنگ کرمان که در محل گنبد جبلیه قرار دارد، در سال 1383 افتتاح شد. در این موزه 120 قطعه سنگ حجاری...

مشاهده جزئیات
موزه مردم شناسی

این موزه در محل حمام زنانه گنجعلیخان که سازه ای مربوط به دوران صفوی است، قرار دارد. در این حمام مجسم...

مشاهده جزئیات
موزه مردم شناسی زرتشتیان

موزه مردم‌شناسی زرتشتیان کرمان که  تنها موزه مردم‌شناسی زرتشتیان جهان به شمار می رود، در سال 1384 در...

مشاهده جزئیات
موزه مطبوعات

موزه مطبوعات کرمان در سال 1384 افتتاح شد و آثار مربوط به مطبوعات چاپی ایران را به نمایش می گذارد. در...

مشاهده جزئیات
موزه هنرهای معاصر صنعتی

موزه صنعتی کرمان در کنار باغ ملی کرمان قرار دارد و در سال 1356 افتتاح شد. این موزه 1500 اثر از آثار...

مشاهده جزئیات