Please wait ...

گنبد جبلیه که به نام گنبد گبری نیز شناخته می شود، بنایی مربوط به اواخر دوره ساسانی است که در دوران سلجوقی تکمیل شد. این بنا احتمالا آتشكده یا مقبره یكی از زرتشتیان بوده است. بنا بر نظریات دیگر این بنا در اوایل دوران اسلامی و با الهام از معماری ساسانی بنا شده است.

این گنبد 8 ضلعی تمام سنگ در 8 طرف 8 در به عرض 2 متر دارد که امروزه تنها یکی از آنها باز است و قابلیت استفاده دارد. گنبد دارای سقف آجری است و داخل آن دارای تزیینات گچبری بوده که قسمت بالای آن ریخته و قسمت پایین بنا اگر تزییناتی هم داشته از بین رفته است. گفته می شود که در ملات استفاده شده در ساخت این بنا به جای آب از شیر شتر استفاده شده که برخی همین امر را دلیل استحکام آن می‌دانند.

این بنا در سال  1383 به موزه سنگ کرمان تغییر کاربری داد. در این موزه 120 قطعه سنگ حجاری شده مربوط به  دوران مختلف تاریخی مانند سنگ هزار ساله رابر، سنگ مقبره خواجه اتابك مربوط به دوران سلجوقی و چندین نمونه وقف سنگی به نمایش گذاشته شده است.  گنبد جبلیه در سال  ۱۳۱۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

گنبد جبلیه

  • آدرس

    خیابان زریسف (شهدا)