Please wait ...

موزه ارتش کرمان در سال 1388 در ساختمان باشگاه قدیم ارتش که قدمتی بیش از 100 سال دارد، افتتاح شد. در این موزه 4000 قطعه از تجهیزات نظامی زمان قاجار که از شهرهای زاهدان، تهران، اهواز و گرگان جمع آوری شده اند به همراه عکس هایی از دفاع مقدس، وصیت نامه ها و آثار باقیمانده از شهیدان به نمایش گذاشته می شود. 

موزه ارتش

  • آدرس

    خیابان معلم