Please wait ...

باغ موزه دفاع مقدس کرمان در کنار میدان شهدا قرار گرفته است و دارای تالارهای مختلفی است که در آنها  اسناد، وقایع دفاع مقدس، شیوه های شکنجه اسرای ایرانی، عکس هایی از شهدا، لوازم شخصی آنها، دست نوشته ها، نامه ها، وصیتنامه ها و تجهیزاتی که رزمندگان از دشمن به غنیمت گرفته اند به نمایش گذاشته می شود. این موزه دارای فضای روباز است که بخشی از آن به نمایش سلاح های جنگی سنگین به غنیمت گرفته شده و  بخشی دیگر به به گلزار شهدا اختصاص یافته است.

موزه دفاع مقدس

  • آدرس

    بلوار پارادیس