Please wait ...

موزه مردم‌شناسی زرتشتیان کرمان که  تنها موزه مردم‌شناسی زرتشتیان جهان به شمار می رود، در سال 1384 در داخل مجموعه آتشکده شهر کرمان افتتاح شد. در این موزه اسناد و نمونه هایی از پوشش زنان و مردان زرتشتی که قدمت آن‌ها از 50 تا 150 سال است، یک جلد کتاب دستنویس گاتا‌ها با 200 سال قدمت و یک آتشدان دستی با تاریخ حک شده 1217 خورشیدی، به نمایش گذاشته شده است.

موزه مردم شناسی زرتشتیان

  • آدرس

    آتشکده کرمان