Please wait ...

قلعه یزدگرد مجموعه ای تشکیل شده از سازه های دوران ساسانی است. افراد بومی اعتقاد دارند این قلعه جایی بود که یزدگرد سوم و دخترش بعد از حمله اعراب در آن پناه گرفتند. مطالعات باستان شناسان نشان می دهد که قدمت سازه های موجود در این قلعه به دوران اشکانی و ساسانی باز می گردد. این مجموعه شامل دیواری 2 و نیم متری، یک آتشکده، عبادتگاه، بخش مسکونی و یک ساخلو است.

قلعه یزدگرد