Please wait ...

موزه دفاع مقدس که در سال 1372 گشایش یافت، ساختمانی 3 طبقه است. این موزه آثاری از مناطق مختلف مانند حلبچه و پاوه را که در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق به شدت ویران شدند، به نمایش گذاشته است. موزه دفاع مقدس کتاب هایی در مورد جنگ و شهدا را در خود جای داده و دارای یک اتاق نمایش است که مستندی درباره ی جنگ ایران و عراق را نشان می دهد.

موزه دفاع مقدس