Please wait ...

موزه سنگ طاق بستان در منطقه تاریخی طاق بستان قرار دارد و 45 اثر سنگی مختلف از دوران ساسانی و اسلامی را در خود جای داده است. این موزه همچنین شامل 14 سرستون مربوط به دوره ساسانی است که نقوش درخت زندگی، آناهیتا، اهورا مزدا و نیلوفر روی آنها حکاکی شده است. این سرستون ها برای استفاده در ساخت یک کاخ آماده شده بودند اما هرگز مجال استفاده  پیدا نکردند. یک مجسمه نیم تنه از خسرو دوم (خسرو پرویز) و چندین تابوت و کوزه از دوره ساسانی نیز در این موزه وجود دارد. بقایای یک کاخ قاجاری نیز از شهر قصر شیرین که در جریان جنگ 8 ساله عراق و ایران نابود شد در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

موزه سنگ طاق‌بستان

  • آدرس

    بلوار شهید شیرودی