Please wait ...

سرآب قنبر در جنوب شهرستان کرمانشاه قرار دارد و آب قسمتی از شهر را تامین می کند. هوای مطبوع و سرسبزی باغ های اطراف این دریاچه گردشگران زیادی را به آن جذب می کند.

سرآب قنبر