Please wait ...

این برج 8 گوشه سازه ای 20 متری است که به دلیل مقرنس ها و کاشی کاری های زیبای روی آن شناخته می شود. این برج که در قرن پانزدهم ساخته شد آرامگاه یک نجیب زاده ساروی است و در نزدیکی امام زاده یحیی قرار دارد. همچنین یک متن با نوشتار رقاع در بالای برج قرار دارد. این برج که یکی از مهم ترین سازه های مذهبی ساری است، دارای یک در وصندوق چوبی نفیسی است که از اهمیت تاریخی بسزایی برخوردارند.

برج سلطان زین الدین