Please wait ...
برج رسکت

برج رسکت در منطقه دودانگه در قرن یازدهم ساخته شد. گفته می‌شود این برج استوانه‌ای با گنبدی مخروطی در...

مشاهده جزئیات
برج سلطان زین الدین

این برج 8 گوشه سازه ای 20 متری است که به دلیل مقرنس ها و کاشی کاری های زیبای روی آن شناخته می شود. ا...

مشاهده جزئیات
برج لاجیم

برج لاجیم سازه‌ای مربوط به دوران آل زیار است. روی این برج نوشته‌هایی با خط کوفی و پهلوی وجود دارد و ...

مشاهده جزئیات
حمام وزیری

حمام وزیری گرمابه ای سنتی مربوط به دوران قاجار بوده و در ساری قرار دارد. این حمام دارای یک سربینه  و...

مشاهده جزئیات
عمارت کلبادی

خانه کلبادی اقامتگاهی با تاریخ 200 ساله و مربوط به دوره قاجار است. طراحی این خانه مانند تکیه های قجر...

مشاهده جزئیات
مجموعه فرح آباد

فرح آباد، یکی از پر اهمیت ترین شهرهای دوران صفوی است که در دوران شاه عباس ساخته شد و به عنوان پایتخت...

مشاهده جزئیات