Please wait ...
باداب سورت

باداب سورت در جنوب ساری متشکل از دو چشمه با آب کربنات معدنی است. چشمه اول آب شور دارد و گفته می شود...

مشاهده جزئیات
پارک ملی کیاسر

پارک ملی کیاسر در جنوب ساری نه تنها زیست بوم گونه‌های در خطر انقراض مانند گوزن زرد ایرانی و پلنگ ایر...

مشاهده جزئیات
پناهگاه حیات وحش دشت ناز

پناهگاه 56 هکتاری حیات وحش دشت ناز در 35 كیلومتری شهر ساری واقع شده است. این پناهگاه دارای 447 گونه...

مشاهده جزئیات
پناهگاه حیات وحش دودانگه

پناهگاه حیات وحش دودانگه با پارک ملی کیاسر و منطقه محفاظت شده بولا هم مرز است. این پناهگاه میزبان گو...

مشاهده جزئیات
دشت فریم صحرا

این منطقه سرسبز در بخش دودانگه شهرستان ساری قرار دارد.

مشاهده جزئیات
سد سلیمان تنگه

سد سلیمان تنگه در 45 کیلومتری  ساری قرار دارد. منطقه اطراف این سد به داشتن چشم اندازی زیبا و چشم نوا...

مشاهده جزئیات