Please wait ...

حمام وزیری گرمابه ای سنتی مربوط به دوران قاجار بوده و در ساری قرار دارد. این حمام دارای یک سربینه  و گرم خانه است و زمانی بخشی از خانه کلبادی بود. این حمام به عنوان میراث ملی به ثبت رسیده است.

حمام وزیری

  • آدرس

    خیابان انقلاب