Please wait ...

خانه کلبادی اقامتگاهی با تاریخ 200 ساله و مربوط به دوره قاجار است. طراحی این خانه مانند تکیه های قجری است و دارای  اندرونی و بیرونی است.  خانه چوبی کلبادی که پنجره هایارسی آن به زیبایی اش افزوده است، اکنون موزه تاریخ ساری و موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی ساری است.

عمارت کلبادی

  • آدرس

    میدان ساعت