Please wait ...

این منطقه سرسبز در بخش دودانگه شهرستان ساری قرار دارد.

دشت فریم صحرا

  • آدرس

    بخش دودانگه