Please wait ...
سقاخانه ارباب میرزا

سقاخانه ارباب میرزا یا ابوالفضل در شهركرد از سازه‌های مذهبی ساخته شده در سال 1290 شمسی است. این سازه...

مشاهده جزئیات
قلعه چالشتر

مجموعه تاریخی چالشتر از سازه‌های اواخر دوره قاجار است که در 5 کیلو‌متری شهرکرد واقع است. این قلعه مح...

مشاهده جزئیات