Please wait ...
آبشار تونل کوهرنگ

آبشار تونل کوهرنگ در نزدیکی پیست اسکی چلگرد واقع است. سرسبزی مناظر اطراف این آبشار 50 متری آن را به...

مشاهده جزئیات
آبشار شیخ علیخان

این آبشار 10 متری در روستای شیخ علیخان و در فاصله 5 کیلومتری شهرستان چلگرد قرار دارد. فاصله آن تا شه...

مشاهده جزئیات
پیست اسکی چلگرد

این پیست که در دل رشته کوه زاگرس جای دارد، از قدیمی‌ترین پیست‌های اسکی کشور است. ارتفاع پیست 4221 مت...

مشاهده جزئیات
چشمه دیمه

چشمه دیمه که در فاصله 10 کیلومتری شهرستان چلگرد واقع است، سرچشمه اصلی زاینده رود است. آب این چشمه بر...

مشاهده جزئیات
چشمه کوهرنگ

چشمه کوهرنگ در فاصله 30 کیلومتری چلگرد و در مسیر روستای شیخ علیخان واقع است. این چشمه از زردکوه سرچش...

مشاهده جزئیات
دریاچه سد زاینده رود

این دریاچه درپشت سد زاینده رود در فاصله 40 کیلومتری شهرکرد قرار دارد. وسعت دریاچه 54 متر مربع است و...

مشاهده جزئیات
دشت لاله‌های واژگون

دشت لاله‌های واژگون در فاصله 12 کیلومتری شهرستان چلگرد واقع است.  این دشت با 3400 هکتار وسعت محل روی...

مشاهده جزئیات
روستای سر آقا سید

این روستای پلکانی در فاصله 130 کیلومتری شهرکرد و 45 کیلومتری شهرستان چلگرد واقع است. گفته می‌شود که...

مشاهده جزئیات
شهرستان سامان

این شهرستان در فاصله 22 کیلومتری شهرکرد واقع است. سامان به دلیل قرار گرفتن در حاشیه زاینده رود، برخو...

مشاهده جزئیات
غار یخی چما

این غار که در فاصله 17 کیلومتری شهرستان چلگرد واقع است در تمامی طول سال دارای قندیل‌های زیبایی است....

مشاهده جزئیات