Please wait ...

این پیست که در دل رشته کوه زاگرس جای دارد، از قدیمی‌ترین پیست‌های اسکی کشور است. ارتفاع پیست 4221 متر و طول آن 800 متر است. این پیست در پاییز و زمستان تقریبا همه روزه باز است.  پیست چلگرد دارای مدرسه اسکی، امکانات اقامتی و رستوران است.

پیست اسکی چلگرد

  • آدرس

    زاگرس