Please wait ...

چشمه کوهرنگ در فاصله 30 کیلومتری چلگرد و در مسیر روستای شیخ علیخان واقع است. این چشمه از زردکوه سرچشمه می‌گیرد. یکی از جاذبه‌های آن حضور عشایر در اطراف این چشمه است. 

چشمه کوهرنگ