Please wait ...

این غار که در فاصله 17 کیلومتری شهرستان چلگرد واقع است در تمامی طول سال دارای قندیل‌های زیبایی است. آب شدن برف و قدندیل‌های غار چما در زیر آن چشمه ی آب سردی را بوجود آورده‌اند. 

مهدیار

شگفت آوره.درون غار از یخ هایی به شکل جالب و قندیل هایی دیدنی تشکیل شده.در کف غار جریان آب سردی دیده میشه که از آب شدن یخها به وجود میاد

غار یخی چما

  • آدرس

    17 کیلومتری شهرستان چلگرد