Please wait ...

بنای اولیه قلعه بهستان یا «تخت دیو» منسوب به دوره ساسانی است اما در دوره اسلامی نیز مورد استفاده بوده است. سازندگان قلعه با کندن کوه، اتاق‌های آن را به وجود آورده اند. فضای کلی قلعه به ۳ دسته شامل اتاق‌ها، دالان‌ها و راه‌پله‌ها تقسیم است. از طبقات بالای این قلعه برای دفاع و از طبقات پایین‌تر به عنوان محل نگهداری آذوقه مردم استفاده می‌شده است. در ضلع‌های غربی و شرقی راه‌پله‌های زیگ‌زاگی وجود دارد که از پایین‌ترین قسمت ضلع شمالی آن شروع می‌شده است ولی امروزه به دلیل فرسایش طبقات زیرین عبور از آن غیرممکن است. یکی از مناطق سالم دژ بهستان راه‌پله‌های ضلع شمال‌غربی قلعه است که بالای آن اتاقی با طاقی مزین به سبک محراب‌های مساجد دوران اسلامی دیده می‌شود. قسمت بالای قلعه با گچ اندوده شده و داخل آن حوضی از جنس سنگ و ساروج با ابعاد ۷ در ۳ متر قرار دارد. بقایای قلعه مهستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

قلعه بهستان

  • آدرس

    خیابان مهنشان