Please wait ...
آبشار شارشار

این آبشار در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرق زنجان  قرار دارد. این آبشار از تفریحگاه‌های محبوب شهرستان زن...

مشاهده جزئیات
پیست اسکی پاپایی

این پیست اسکی که در فاصله بیست کیلومتری زنجان در مسیر بیجار قرار داد، دارای مدرسه اسکی، ۲ تله اسکی،...

مشاهده جزئیات
چشمه آب گرم گرماب

این چشمه گوگردی در فاصله ۱۶۵ کیلومتری جنوب غرب زنجان در حومه گرماب قرار دارد. در کنار این چشمه استخر...

مشاهده جزئیات
چشمه آب معدنی وننق

این چشمه گوگردی در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال زنجان قرار دارد. در کنار این چشمه استخر روبازی برای آب درم...

مشاهده جزئیات
دودکش جن

دودکش جن یکی از پدیده های زیبای طبیعی که در فاصله 110 کیلومتری زنجان و قبل از قلعه بهستان  قرار دارد...

مشاهده جزئیات
روستای ویر

در فاصله ۳۸ کیلومتری جنوب شرق زنجان  در کنار معبد صخره ای داشکسن قرار دارد و از مقاصد محبوب گردشگران...

مشاهده جزئیات
غارکتله خور

این غار 10 کیلومتری در فاصله ۱۶۵ کیلومتری جنوب غرب زنجان  قرار دارد و در بهار سال 1331 شمسی توسط یک...

مشاهده جزئیات
کوه‌های رنگی ماهنشان

این کوه‌های رنگی در مسیر زنجان به ماهنشان قرار دارند  وبه دلیل زیبایی حیرت انگیز خود گردشگران زیادی...

مشاهده جزئیات