Please wait ...

معبد داش کسن  یا معبد اژدها که در 10 کیلومتری جنوب شرق سلطانیه و در نزدیکی روستای ویر قرار دارد، متشکل از سه غاردستکند نسبتا عمیق است که دارای کنده کاری‌های زیبایی است. یکی از این کنده کاری تصویر دو اژدها است که طول هر یک 3/5 متر است و در مقابل یکدیگر به شکل قرینه حک شده اند. در طرفین این نقش‌ها، محراب‌های زیبای نقش داری با طرح‌های اسلیمی، گل و بوته و مقرنس‌های سنگی حجاری شده اند. بنا بر یک فرضیه، نقوش این غار حاصل دست هنرمندان چینی است که به فرمان اولجایتوآن را خلق کرده اند. برخی محققین معتقدند که این غار در ابتدا معبد مهرپرستان بوده است و بعدها در دوره ایلخانان و پیش از گرویدن ایشان به دین اسلام معبدی برای عبادت آنها بوده است. 

معبد داش کسن

  • آدرس

    ویر، جاده معبد داش کسن