Please wait ...

این چشمه گوگردی در فاصله ۱۶۵ کیلومتری جنوب غرب زنجان در حومه گرماب قرار دارد. در کنار این چشمه استخر سرپوشیده ای برای آب درمانی احداث شده است.

چشمه آب گرم گرماب

  • آدرس

    ۱۶۵ کیلومتری جنوب غرب زنجان