Please wait ...

یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی زنجان حمام حاج داداش است که در بازار قدیمی این شهرستان واقع شده است. گنبد اصلی این حمام بر روی چهار ستون سنگی قرار گرفته است که توسط هنرمندان همدانی تراشیده شده‌اند. این حمام که قدمتی حدود 100 سال دارد پس از مرمت و انجام پاره‌ای تغییرات به سفره‌خانه سنتی تغییر کاربری  داده است. 

حمام حاج داداش