Please wait ...

The ancient city of Tous is the eternal resting place of influential Persian poet Ferdowsi (940 -1020 CE). Known for his masterpiece the Shahnameh, which recounts Iran's mythical and historical past, Ferdowsi’s tomb has been built in the Achaemenid (550-330 BC) style of architecture and resembles the tomb of Cyrus the Great (576-530 BC) in Pasargadae.

Ali

آرامگاه فردوشی کبیر بسیار معماری زیبایی دارد. خیلی دوست داشتنی هست. سنگ هیی که با اشعار این شاعر بزرگ مزین شده و ستون های زیبا و فضای سبز فوق العاده بود.

فرهان

آرامگاه فردوسی شاعر بزرگ ایران زمین یک فضای بزرگ دوست داشتنی هست. از قدم زدن در این مکان لذت بردم

بهناز

از سازه بنا خیلی خوشم اومد. محوطه هم فوق العاده بود.

بابک

کاش ایران باز هم به خودش همچین بزرگ مردی ببیند. روحش شاد

کیانوش

ساختمان بنا خیلی قشنگ هست. خوشحالم که یک بنای معمولی نیست.

تینا

برای بازدید از این مقبره زمان زیادی لازم هست. حیف است که در تمام محوطه قدم نزد. یا حیف است که اشعار روی دیوار را نخواند.

پروین

ای کاش فردوسی هنوز بود. این مرد شیرین سخن ایرانی. آرامگاه فردوشی واقعا زیباست. از دیدنش خیلی حالم خوب شد.

حامد

خوبه که این بنا با این شکوه پابرجاست. خوبه که برای شعر و ادب و بزرگان ادبیات ایران احترام قائل هستیم.

امیر

از دیدن آرامگاه فردوسی خیلی خوشم آمد. خیلی جای خوبی بود. لذت بردم.

فریبا

مشهد زیاد آمده بودم. اما فقط همین یک بار به آرامگاه فردوشی رفته بودم. واقعا حسرت خوردم که تا حالا اینجا نیامده بودم.

بهرام

سنگ مرمر این بنا خیلی نمای قشنگی داره. خیلی قشنگ بود.

Tomb of Ferdowsi

  • Address

    Tous, Razavi Khorasan Province