Please wait ...

Quran Museum was opened in 1985 and houses old Qurans and calligraphy work.

بابک

موزه قرآن یک فرق خاص با بقیه موزه ها دارد و آن تنوع موضوع هست. شاید فکر کنیم با محوریت کتاب قرآن چند نوع جاذبه برای دیدن هست. اما با رفتن به این موزه می توان دریافت که انواع هنر را در این مسیر یافت. چه زحمت ها برای ایجاد این همه زیبایی کشیده شده است.

Quran Museum of the Razavi Shrine

  • Address

    Imam Reza Shrine